ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

 

(továbbiakban mint Szolgáltató), által üzemeltetett online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó portált (továbbiakban mint Portál) igénybe vevő Felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza

 

1) SZERZŐDÉSES FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

 

Felhasználó: bármely személy, aki a weboldalt böngészi

Felek: A Szolgáltató és Felhasználó együttesen

Portál: A szolgáltató által üzemeltetett online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó internetes felület (honlap)

Tag: Minden természetes személy, aki regisztrálta magát a Portálon és aktív regisztrációval rendelkezik

 

2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Portálra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Portál tartalmának megtekintésére.

A szolgáltatást szigorúan csak nagykorú személyek, önkéntes elhatározásuk alapján vehetik igénybe, beleértve a Portál tartalmának megtekintését is.

A Felhasználó ráutaló magatartással, az oldalra történő belépésével nyilatkozik arról, hogy saját nemzeti joga szerint nagykorú, elmúlt 18 éves (egyes országokban 21 éves) és hogy az oldal látogatását, az ott megjelenített erotikus tartalom böngészését és megtekintését állampolgársága szerinti vagy tartózkodási helye szerinti jogszabály vagy előírás nem tiltja vagy korlátozza.

A Portál nem használható semmilyen törvénytelen, tisztességtelent, harmadik személy vagy a Portál számára kárt okozó tevékenységre.

A Portál tárhelyszolgáltatásnak minősül, melyben Tagok hirdetéseit és profiljait kapcsolja a Szolgáltató össze az oldal látogatóival, valamint a Tagok által elhelyezett egyéb tartalmak és információk látogatók számára történő elérését biztosítja. A Szolgáltató csak a kommunikációs és hirdetői platformokat biztosítja moderálással és adatvédelemmel.

 

3) REGISZTRÁCIÓ

A Portál tartalma regisztráció nélkül is megtekinthető, bizonyos funkciók csak regisztrációval érhető el Tagok számára.

A Felhasználó regisztrációja során a megfelelő helyen megjelölve megerősíti, hogy jelen ÁSZF, és a Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Felhasználó a regisztráció után Taggá válik.

A Regisztráció díjmentes.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha a regisztrált felhasználó jelszavát elfelejti vagy azt másnak tovább adja. A felhasználó a Portál segítségével új jelszót kérhet magának.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha a regisztrált felhasználó a regisztráció során nem valós vagy nem a saját adataid adja meg.

 

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valódi adatait megadni. A regisztráció vagy felhasználás során megadott nem valós, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmissé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásokat.

A regisztráció csak valódi, a Felhasználó saját e-mail címével lehetséges.

A rendszer a regisztrációt követően a Felhasználó számára automatikusan e-mail küld, melyben lévő megerősítési hivatkozással véglegesíthető a regisztráció. Amennyibben a megerősítés nem történik meg 48 órán belül, a rendszer törli a regisztrációt. Megerősítés után a regisztráció véglegessé válik, a Tag beléphet felhasználói neve és jelszava segítségével.

Regisztrációt csak 18. életévét betöltő személy végezheti el. A szolgáltatót az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletet ( 2016/679.számú  Rendelt )- GDPR – 9. cikke szerinti  különleges adatot nem kezel regisztrációnál, kivéve azon Tagok esetén, akik a későbbiekben hirdetést is feladnak (látsd hirdetéseket szabályzó ÁSZF pontok)

Regisztrációt csak cselekvőképes (cselekvőképességet korlátozó gondokság alatt nem álló), ügyei vitelében nem korlátozott személy végezhet.

A Regisztráció automatikusan megszűnik/törlődik az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap után.

Amennyiben a Tag jelen ÁSZF-t megsérti, a Szolgáltató jogosult a Regisztráció törlésére, korlátozására vagy ideiglenes felfüggesztésére.

 

 

4) FELHASZNÁLÓK ÁLTAL ELHELYEZETT TARTALOM ÉS KIKÖTÉSEK

Jelen szabályok érvényesek minden a felhasználók (Tagok) által feltöltött tartalomra (beleértve szöveges, képi, videó, hyper hivatkozás(link) és más egyéb tartalmat) – ezen tartalmak a következőkben „felhasználói tartalom”.

Jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Nem valódi, valamint jogsértő adatok közzététele az ÁSZF azonnali hatályú felmondását és a Tag kitiltását, korlátozását, felfüggesztését vagy törlését vonja maga után.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató csak korlátozottan tudja ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok és Felhasználók biztonságát, továbbá bármely, a Portálon közzétett felhasználói tartalom igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. A Szolgáltató nem minden esetben vizsgálja felül a Portálon elhelyezett felhasználói tartalmakat, annak tudatában köti meg a Felhasználó a jelen ÁSZF-t, hogy a Tagokra vonatkozó jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy megtévesztő lehet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon megjelenő fénykép és a hirdető tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A Szolgáltató igyekszik kiszűrni a nem a hirdetőket ábrázoló fényképeket, ennek ellenére a  felhasználói tartalmakban, kifejezett mértékben a  Hirdetésekben megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

A Tagok a személyes adatai megadásával (hirdetés, fórum használat, stb) hozzájárul azok kezeléséhez, melyek között saját elhatározásában oszt meg egyedi vagy különleges adatokat. Az oldalon nem végzünk profilozást, az adatokat nem használjuk fel az adatvédelmi tájékoztatáson kívüli célokra, de mivel az oldal nyilvános, kifejezetten felhívjuk a hirdetők figyelmét adataikkal mások visszaélhetnek, így fokozattan ügyeljenek milyen adatot és információt osztanak meg magukról.

A Portálon található fényképeket a hirdető Tag tölti fel, így kizárólag a Tag felelős a közzé tett fotókért, annak valódiságaiért és jogáért, ill. a hozzájuk tartozó szöveg tartamáért.

Nem tölthető fel olyan fotó a Portálra melyen szöveg, logó, telefonszám, e-mail cím vagy egyéb elérhetőség látható, valamint hirdetések esetén olyan, mely nem a hirdetőt ábrázolja. Ezen fotókat figyelmeztetés nélkül töröljük.

Minden Felhasználó saját felelőségére és saját elhatározásából, a Szolgáltató tudta és beleegyezése, irányítás vagy beleszólása nélkül létesíthet személyes kapcsolatot a hirdetőkkel vagy más Tagokkal, azonban a Szolgáltató a biztonságot erősítve szeretné kiszűrni a Portálról a nem valós hirdetéseket és egyéb felhasználói tartalmakat, melybe a Felhasználót bevonja.

A Tag nemzetközi, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíj mentes jogot biztosít a Portált üzemeltető számára, hogy a felhasználói tartalmakat reprodukálják, publikálják, lefordítsák és értékesítsék.

A Tag garantálja, hogy a felhasználói tartalom megfelel jelen feltételeknek.

A felhasználói tartalom nem lehet illegális, vagy jogellenes, nem sértheti harmadik fél törvényes jogait, illetve nem adhat okot jogi lépések megtételére a Portálon vagy a tartalom feltöltője, mint harmadik személy ellen.

Felhasználónak lehetősége van ahhoz, hogy az Ügyfélszolgáton bejelentést tegyen a Szolgáltatónak, ha egy hirdetés hamis, pl. nem azonos a meghirdetett képpel.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, szerkessze vagy törölje a felhasználói tartalmakat, legyen az a szerverein tárolva, vagy látható a Portálon, amennyiben az sértő másokra nézve, ha minősége, tartalma, stílusa nem felel meg a weboldal szellemiségének, nívójának, vagy a tartalmat feltöltő megsértette az ÁSZF-ben foglaltakat.

5) TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK FELHASZNÁLÓK ÉS TAGOK SZÁMÁRA

 

 

6) APRÓ HIRDETÉS FELADÁS

A Tagoknak a Szolgáltató lehetőséget biztosít apróhirdetés elhelyezésére (feladására) a Portálon.

 

Az Apróhirdetés, annak jellegétől függően lehet díjmentes vagy díjköteles. Elsődleges szabálynak tekinthető, hogy az apróhirdetést a Szolgáltató marketing tevékenysége érdekében díjmentesen engedélyezi a Tagok számára. Amennyiben a díjmentesség korlátozódna vagy megszűnne, azt a Szolgáltató a Tag számára még a hirdetés feladása előtt kiemelten tájékoztatja. (továbbiakban látsd díjmentes szolgáltatások megszűnése pontot)

A Tagnak lehetősége van a feladott apróhirdetés díjköteles kiemelését kérni. A kiemelés során az apróhirdetés a ki nem emelet apróhirdetések elé kerül listázáskor és a hozzá feltöltött kép jobb minőségben jelenik meg, valamint a Felhasználók számára nagyíthatóvá válik.

 

6) ADATLAPOS HIRDETÉS FELADÁS

A Tagoknak a Szolgáltató lehetőséget biztosít Adatlapos hirdetés („fényképes hirdetés”) elhelyezésére (feladására) a Portálon.

 

 

 

 

7) DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZŰNÉSE

 

A Szolgáltató jogosult korábban meghirdetett díjmentes szolgáltatás nyújtást, bármikor, egyoldalúan megszüntetni, vagy csak ellenszolgáltatás ellenében biztosítani. A szolgáltatást már használó Tag számára egy adott esetben bevezetett díjkötelesség megfizetése nem kötelező, de a Szolgáltató saját mérlegelése alapján megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Tag számára az adott szolgáltatást.

 

8) SZELLEMI TULAJDON

A Szolgáltató által üzemeltetett Portál tartalma, grafikai elemei név és az oldal egyéb elemei a Szolgáltató tulajdonában állnak, melyek nemzetközi jogvédelem alatt állnak.

Tilos:

 

9) Fizetős szolgáltatások ellenértékének visszatérítése

Amennyiben a Tag megsérti jelen ÁSZF-t, a szolgáltatófelé nem kérvényezheti a megfizetett szolgáltatási díjak visszatérítését.

Amennyiben a megfizetett szolgáltatás a Szolgáltató hibájából nem teljesül, a Tag jogosult az általa megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére vagy jóváírására. A kifizetés csak banki átutalás útján teljesíti a Szolgáltató.

 

10) ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a Portálon közzé teszi. Felhasználók a Portál használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Portál használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

11) ADATKEZELÉS

A Portál adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) rendeletének (GDPR).

 

12) A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

A szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatás keretében megjelenített információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.

 

 

13) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL IGÉNYBEVETT MÁS SZOLGÁLTATÓK

Magyarországi emeltdíjas SMS fizetési partnerünk

Netfizetés.hu Kft, 1137 Budapest Pozsonyi út 10.

Ügyfélszolgálat: +36 70-297-23-57, info@netfizetes.hu, www.netfizetes.hu

 

Bankkártya fizetési partnerünk:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

 

Tárhelyszolgáltató:

A Szolgáltató saját maga üzemelteti a Portál kiszolgálásához használt szervereket.

 

14) AZ ÁSZF MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEI,  FELTÉTELEI ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

 A Szolgáltató által üzemeltetett Portál adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatása a 2001 évi CVIII. Törvény 2.§ lc pontja szerint tárhelyszolgáltatásnak minősül.

A panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Amennyiben a benyújtott panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

Érvényes: 2020.02.26-tól